تبلیغات
مَه خوبان - از مرزبانی فكری تا مجاهدات اجتماعی و سیاسی
مَه خوبان
از مرزبانی فكری تا مجاهدات اجتماعی و سیاسی
شرحی بر رهنمودی از امام موسی بن جعفر (ع)
كسی كه در كسوت عالم دینی درمی آید و راه فقاهت و مجاهدت علمی می پوید و به اندیشه وری و دین ورزی می رسد از همان آغاز و به موازات علم اندوزی و بینش یابی مسئولیت های اجتماعی و سیاسی بر دوش جانش به شدت سنگینی می كند.اگرچه مرزبانی عقیده و ایمان اولین و بنیادی ترین وظیفه عالم و فقیه است و او باید به سلامت اعتقادات توده های مردم بیندیشد و دانش و آگاهی های اصیل دینی را به آنان منتقل نماید لكن این تنها وظیفه عالم و فقیه نیست كه او در كنار این مهم حضور در عرصه های حیات اجتماعی و سیاسی و نجات و یاری رسانی به مردمان را نیز ضروری می داند و باید در میان اقشار مختلف مردم باشد و ناظر به موانع و مشكلات و تلاش عملی در مسیر نجات و رهاسازی آنها گردد.

در نگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عالم دینی باید به هر دو وظیفه «عامل» باشد كه این دو در كنار هم و آمیخته در هم هستند و حائز اهمیت بسیار و دارای نقش مشترك در پرورش انسان موحد و وارسته می باشند.عالم دینی اگر در مرزبانی عقیده و ایمان قصور ورزد جریان های فكری آلوده و التقاطی با نام اسلام تبلیغ و ترویج می گردند و عقاید مردم را متزلزل و مغشوش می نمایند و اركان ساختار ایمان آنان را فرو می ریزند.در بستر تاریخ و در همه اعصار و زمان ها خطر آفت و آسیب نحله های اعتقادی و فكری ناسالم و انحرافی مردم مسلمان را تهدید كرده و می كند و در چنین شرایطی كه آنارشیسم فكری و هرج و مرج اعتقادی افراد جامعه را نشانه می رود و مكاتب باطل و غیرواقعی را ترویج می نماید و به شكار نیروی جوان می پردازد وظیفه بزرگ مرزبانی فكری عالمان دینی نمایان می گردد.

در كنار وظیفه بزرگ و الهی مرزبانی از عقیده و ایمان مسئولیت اجتماعی و سیاسی علما و فقهای اسلام برای نجات و یاری مردمان آشكار می گردد و این یاری رسانی و نجاتگری از جنبه های مختلف رخ می نمایاند و مانع تحقق رنج و تنگنا و ناامنی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و سیاسی در جامعه اسلامی می گردد.در فرهنگ و معارف اسلامی با آموزه های گوناگون و روش های مختلف جامعیت وظایف و مسئولیت های عالمان دینی نمایانده می شود. رهنمود ذیل از حضرت امام موسی كاظم (ع) ازجمله آموزه هایی است كه هم به وظیفه مرزبانی عقیده و ایمان و هم به مسئولیت نجات و یاری مردمان ـ كه هر دو از حوزه های مهم كوشایی های فكری و علمی و فعالیت های عینی و عملی فقیهان و عالمان می باشد ـ تصریح دارد:

«یك فقیه و عالم دینی كه به تعلیم و ارشاد مردم می پردازد برای ابلیس سخت تر و هولناك تر از هزار عابد است زیرا عابد همه در بند خویش است ولی عالم علاوه بر خود نگران بندگان خدا نیز هست تا آنان را از چنگ ابلیس و پیروان سیاهكارش برهاند از این رو او در نزد خدا بر هزار هزار مرد عابد و هزار هزار زن عابد ترجیح و برتری دارد.»

این رهنمود ژرف و راهگشا جامع همه مسئولیت های علما و فقهای دین است و از نگاه فراگیر و بیان فشرده و نگرش كلی و مبنایی آن می توان همه وظایف بزرگ این مرزبانان فكری و یاری رسانان اجتماعی را در ذیل به نظاره گذاشت:

1 ـ آموزش و تعلیم یكی از وظایف مهم عالمان دینی است. آنان موظفند فرهنگ و معارف اسلامی را به صورت موضوعی و در ابعاد و جلوه های مختلف به شرح و تبیین درآورند. این آموزش و تعلیم دارای وسعت و گستردگی همه احكام و قوانین عبادی فرهنگی اخلاقی تربیتی عرفانی اجتماعی اقتصادی سیاسی و نظامی اسلام می باشد كه باید همه اجزا و ابعاد آن شرح و تعلیم گردد و در مجموع هر مسلمان به شناختی لازم از این فرهنگ و معارف غنی نائل آید.

2 ـ هدایت و ارشاد از دیگر وظایف عالمان دینی است كه با گشودن راه حق و مسدودكردن بیراهه های باطل صراط مستقیم الهی را برای اهل ایمان مشخص و آنان را به سوی هدایت رهنمود می شوند و از هر ضلالت و گمراهی جلوگیری به عمل می آورند.

3 ـ پرورش های اخلاقی و تربیتی وظیفه مهم و حیاتی دیگری از عالمان دینی به شمار می رود كه به صورت مجموعه ای از تلاش های علمی برای ایجاد آگاهی نسبت به نقش و آثار سازنده فضایل اخلاقی و نیز نقش و آثار مخرب رذایل اخلاقی در كنار تلاش های عملی ـ برای به تسری درآمدن آموزه های اخلاقی و تربیتی در گفتار و رفتار و كردار مردم ـ به ظهور و عینیت درمی آید.

4 ـ نمایاندن جریان های اعتقادی و فكری باطل برای ایجاد امنیت فكری و اعتقادی در نسل جوان از مسئولیت های مهم دیگر علمای اسلام محسوب می شود. این جریان های باطل هم شامل جریان های فكری ملحد می گردد كه مكاتب فلسفی انكاركننده خدا و نبوت و معاد می باشند و هم شامل جریان های فكری التقاطی می شود كه به صورت آمیختن اسلام با مفاهیم مكتب های غربی و شرقی و با پوشش و لعابی از دین به جوانان و دانشجویان عرضه می گردد.

5 ـ كسب آگاهی های اجتماعی و سیاسی از وظایف دینی مسلمین است زیرا اسلام هرگز به امور عبادی و اخلاقی محدود نمی شود و تعالیم و قوانین این دین رهایی بخش در صحنه های فعالیت های اجتماعی و سیاسی حضور می یابد و راه می نمایاند و از همین رو عالمان دینی در كنار معرفت آفرینی های مختلف خود برای مردم جامعه به آگاهی بخشی های اجتماعی و سیاسی نیز می پردازند و با بالابردن سطح آگاهی های آنان نسبت به موضوعات گوناگون در این حوزه از جمله دشمن شناسی و جریان شناسی واقف و آگاه می نمایند.

6 ـ تحرك آفرینی در عرصه های سیاسی به صورت ایجاد احساس مسئولیت در مردم جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان برای روی آوردن به وظایفی چون حضور در انتخابات دفاع از دین و ملت در برابر توطئه های دشمنان امربه معروف و نهی ازمنكر جهاد و مبارزه با جبهه مشترك كفر و شرك و نفاق در همه اعصار و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی كشور از دیگر مسئولیت های مهم و بنیادی علمای اسلام می باشد.

7 ـ نجات مردمان از گرداب رنج ها و بلایا و تلاش مستمر به منظور رفع تنگناهای سخت و زیان آور وظیفه و مسئولیت بزرگ دیگری است كه بر دوش عالمان متعهد و دردآشنا سنگینی می كند و آرام و قرار را از آنان می رباید. این مسئولیت حیاتی هم از جنبه گرفتاری های كانون های خانواده هم از جنبه رنج ها و فشارهای روحی و روانی و هم بلایا و مصائب گوناگون و دامنگیر انسان عالمان دلسوخته را به نجات و یاری رسانی مردم دعوت می نماید و آنان بر مبنای تعالیم و دستورالعمل های دین مبین حق خویشتن را مسئول و متعهد می یابند كه مانع شوند رنج و مشكلات و فشارهای گوناگون عرصه زندگی فردی اجتماعی اقتصادی و سیاسی را بر اهل ایمان تنگ نماید و آنان را پریشان كند و به تشویش و ناامیدی و هراس و تزلزل بیفكند.

امور هفتگانه ای كه به آنها اشاره كردیم تلاش های علمی و عملی عالمان و فقیهان راستین را به هدایت و نجات و سلامت و رستگاری توده های مردم منتهی می نماید و این جاست كه ابلیس به شدت احساس شكست می كند به گونه ای كه برای او «هزار عابد» آنگونه خطر و رنج نمی آفرینند كه «یك عالم» موجب هراس و مشقت او می شود. زیرا عابد فقط به امور فردی و شخصی خود اشتغال دارد و خویش را نسبت به جامعه و مردم در تعهد و مسئولیت نمی یابد تا كمر همت بربندد و پای در میادین خطرناك مقابله با جهل و جمود و انحراف و انحطاط و التقاط بگذارد و آسایش خود را برای رهایی و سلامت دیگران زایل سازد و حتی جانش را در معرض تهدید و آسیب دشمنان خدا قرار دهد. اما «عالم دینی» نمی تواند بنشیند و نظاره گر تاخت و تاز كفر و شرك و نفاق به مرزهای عقیده و ایمان مردم باشد و دام های فریب و مكر و فتنه و نفاق را بنگرد كه گسترده می شوند تا پیروان ابلیس به صورت جریان های ملحد و منافق و حتی با پوشش دین الهی به تخریب اعتقادی و فكری جوانان بپردازند و حق را در مذبح باطل قربانی كنند.آری تفاوت «عابد» و «عالم» بسیار است همچنان كه وظایف و مسئولیت عالم مسئول انبوه و كثیر است و این دو هرگز قابل مقایسه با هم نخواهند بود.

تعبیر امام كاظم (ع) مبنی بر این كه عالم در نزد خداوند بر «هزار هزار» ـ یعنی یك میلیون ـ عابد مرد و هزارهزار عابد زن رجحان و برتری می یابد در متن خود حقایقی را نهفته دارد كه آنچه در این نوشتار از نظر گذشت بخشی از آنهاست.در بستر تاریخ و در همه اعصار و زمان ها خطر آفت و آسیب نحله های اعتقادی و فكری ناسالم و انحرافی مردم مسلمان را تهدیدكرده و می كند و در چنین شرایطی كه آنارشیسم فكری و هرج و مرج اعتقادی افراد جامعه را نشانه می رود و مكاتب باطل و غیرواقعی را ترویج می نماید و به شكار نیروهای جوان می پردازد وظیفه بزرگ مرزبانی فكری عالمان دینی نمایان می گردد.

تحرك آفرینی در عرصه های سیاسی به صورت ایجاد احساس مسئولیت در مردم جامعه به ویژه جوانان و دانشجویان برای روی آوردن به وظایفی چون حضور در انتخابات دفاع از دین و ملت در برابر توطئه های دشمنان امر به معروف و نهی از منكر جهاد و مبارزه با جبهه مشترك كفر وشرك و نفاق در همه اعصار و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی كشور از مسئولیت های مهم و بنیادی و اجتماعی و سیاسی علمای اسلام می باشد.


   
درباره وبلاگ

نیاز به روزنه‌ای نداشت او خود ستاره بود که گاهی باید از پس ابری می‌درخشید سنگین بود هوای تاریک زندانش غل و زنجیری که او را در محاصره داشت و سرش از هجوم بلایای کوچک و بزرگ، او اما سبک بود با یاد خدایی که نزدیک است .
مدیر وبلاگ : عبرات
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :1
بازدید دیروز : 1
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :